Upravit stránku
Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platným nařízením EU 2016/679 a platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. veškeré údaje získané od uživatelů užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu uživatelů nakládá KAYSER FILTERTECH CZECH REPUBLIC s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.